Welkom bij galerie 'Hallo'

Graag wil ik je iets vertellen over wellicht de kleinste galerie in Nederland die zich specialiseert in het tonen van keramiek. Oorspronkelijk verzorgde 'Hallo' de communicatie tussen mensen die wat verder van elkaar verwijderd waren. Nu verbindt ze hen die zich interesseren voor hedendaagse keramiek en zij die hun ziel leggen in het werken met klei, het vormen, het decoreren, het stoken...
Kortom: zij die klei gekozen hebben om anderen hun verhaal te vertellen.

Galerie 'Hallo' heeft haar plaats gevonden achter in onze tuin. Daar waar de Kasteeldreef in de Haag over gaat en waar dagelijks mensen langskomen op weg naar school of werk, staat zij te kijk. De reden dat zij er is, komt voort uit mijn behoefte om keramiek als kunstvorm meer in de belangstelling te plaatsen.

Als kind maakte ik van de klei, die uit de sloot voor ons huis gebaggerd was, knikkers en kleurde ze met krijtjes en ik ervoer het als een wonder. Veel later ontdekte ik hoeveel mogelijkheden klei heeft, ging te rade bij wie daar maar gelegenheid voor gaf en droeg mijn kennis en kunde over aan wie daar maar voor open stond. In galerie 'Hallo' komt mijn fascinatie en wat keramiek te bieden heeft samen.

'Hallo' heet je van harte welkom.

webdesign:zonnie.nl